Friday, September 6, 2013

TÍN NGƯỠNG THẦN ĐẠO VIỆT NAM !!! THẦN ĐẠO VIỆT NAM TRÊN GIÒNG LỊCH SỬ !!!


IV. THẦN ĐẠO VIỆT NAM TRÊN DÒNG LỊCH SỬ :Dù nước mất nhà tan nhưng huyết thống bất khuất , nhân tài , hiền đức của Việt tộc thời nào cũng có . Hễ có giặc là đánh giặc . Các vị Thần của ta trong thời Bắc thuộc rất nhiều . Tất cả là do lòng dân yêu quý mà cùng lập đình miếu tôn thờ , khi các vị đã thác . 

Đền Miễu (đền Can Vang) nằm cách đền Thượng non cây số. Theo như lời ông Trần Thọ Lan, Trưởng BQL di tích đền Phấn Động thì đền Miễu xưa kia chính là nơi Lý Thường Kiệt cho đọc bài thơ thần “Nam quốc sơn hà” khiến quân giặc kinh hồn bạt vía. Đền Miễu vốn nằm trên một bãi đất rộng, nhìn sang dãy núi Tiêu Lát (Việt Yên, Bắc Giang) VTV.VN


Các vị có danh thơm trong lịch sử nào Lữ Gia ,  Hai Bà Trưng và các nữ binh tướng , Bà Triệu Ẩu  và Triệu Quốc Đạt , đến thời kỳ Mai Thúc Loan , Phùng Hưng . Bằng tất cả hào khí đã khởi binh làm cho bại tướng nhà Đường – Quang Sở Khách khiếp sợ trốn chạy về nước . Anh hùng hào kiệt nơi nào , làng xã nào cũng xuất hiện .

Đền thờ Lữ Gia 

Người Nam có câu ‘’ Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh ‘’ Bao nhiêu bà mẹ , bao nhiêu bà chị , bao nhiêu người vợ đồng tâm hiệp sức cùng chồng con chiến đấu gìn giữ quê hương , trong những lúc quốc nạn ngàn năm này  và ở tất cả đình , đền , miếu đầu có thờ các vị Thần là những anh hùng dành độc lập nổi lên từng thời kỳ trong suốt ngàn năm bị Tàu đô hộ .

Đó là nền tảng của văn minh Đại Việt , đó là văn hóa Thần Đạo Việt Nam .
Thần Đạo Nhật có khỏang 2000 năm trở lại . Thần Đạo Việt Nam từ thời lập quốc đã năm bảy ngàn năm qua .

Đạo lý trường tồn , văn hóa vĩ đại , tín ngưỡng  Thần Minh giữ nước đến tận ngày nay , sao gọi là không có đức tin  chính thống .

Thần Đạo Việt không cực đoan mà trái lại bằng một tinh thần hòa hiệp rất cao cả thiêng liêng với tinh thần ‘’ bao dung thể ‘’ đã cùng các tôn giao truyền thống vĩ đại cao siêu như đạo Phật , thiền tông , đại thừa , tiểu thừa , đạo Khổng , đạo Lão . 


Đền thờ Thần Tản viên - www. nguoiduatin.vn

Cả ba tôn giáo này lập thành Tam giáo đồng nguyên . Thần Đạo Đại Việt ở ngôi chủ thể hòa đồng xây dựng nên nền văn hóa truyền thống đã mấy ngàn năm qua . 

 Đến thời đại Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán lập nền tự chủ dài lâu . Đó là thời kỳ hưng thịnh và thành tựu lớn lao của Thần Đạo Việt Nam . Thời kỳ độc lập tự chủ , nền độc lập tự chủ được lập lại thì văn hóa phát triển , dinh , đình , đền , miếu , lăng tẩm được trùng tu , đến Quốc Tổ Hùng Vương được trùng tu lớn lao hơn .

Từ các xóm – thôn – làng –xã , những ngôi đình biểu trưng của nền văn minh Đại Việt đều được kiến trúc tôn tạo xinh đẹp hơn .
Đất Đại la , thành đại la do Cao Biền xây lúc làm Tiết Độ Sứ của giặc Tàu được đắp lại . từ đó gọi là Đông Đô rồi đổi dần đến khi Lý Công Uẩn dời đô về đặt tên mới là Thăng Long Thành , Tức vận nước đã lớn đã vững bền , có rồng vàng là vật linh xuất hiện .


 Thành Đại La - Thăng Long - gioitregiaTando.
Lại có thành Bạch mã . Đắc địa , linh thiêng được vua đến dân Nam xây đắp thành lũy vững bền . Từ đó có Thăng long  Tứ Trấn , bốn vị Thần , bốn ngôi đền Thần Đạo được đắp lên trấn ở bốn phương thành Thăng Long .
Đó là Đền Trấn Võ , Đền Bạch Mã , Đền Kim Liên , và Đền Phù Đổng Thiên Vương .

 

Đền Kim Liên

 Đền Bạch Mã 

Đền Phù Đổng Thiên Vương

Đền Trấn Võ - nhienthuy

Tượng Huyền Thiên Trấn Vũ trong Đền TrấnVõ - nhienthuyBốn Vị Thần trấn bốn phương , về trung có trục Thần đạo . Nền tảng đức tin chính thống đã rõ ràng trước muôn dân từ thời Trung cận sử đến nay . Tại sao người ta cứ bảo là dân tộc Việt không có đức tin chính thống , không có đạo chính thống ?

Điều này phát nguyên từ những người mang nặng tư tưởng lệ thuộc văn hóa phương Bắc , văn hóa ngoại bang mà quên hết cội nguồn dân tộc đi mất !

Nói như triết học hiện đại thì đó là một tinh thần tha hoa bị phóng thể không có chút giá trị gì trong tinh thần Đại Việt cả , phải trở về với cội nguồn dân tộc , một cách quang minh chính đại , từ bỏ tất cả những gì cặn bã của ngọai lai và dung hợp  trao đổi với các nền văn hóa văn minh hiện đại của nhân loại là điều quan trọng nhất của người Việt ngày nay vậy . Trong hệ thống từ triết lý – văn hóa – đạo học  chắc phải giải trình ra bằng muôn ngàn trang sử về Thần Đạo . Nào kinh sách Thần Đạo  , nào tổ chức lễ hội , nào nhân sự trong miếu đền ở làng xã .

Mỗi nơi một sắc thái văn hóa , từ miền núi thượng du Bắc Việt vùng Lạng Sơn , Cao Bằng thờ Thần Đinh Công Chất ( Điện Biên ) cho đến đền thờ Lăng Ông Bà Chiểu là  nơi Tả quân Lê Văn Duyệt ở Sài Gòn và vùng Long Châu có đền thờ ngài Thọai Ngọc Hầu Nguyễn Hữu Cảnh … thật phong phú .

Lăng Ông - Bà Chiểu - Trịnh Minh Nhựt .

Thành Hà Nội còn đền thờ tướng Hòang Diệu – tướng Nguyễn Tri Phương . Vùng Hậu Giang có đền thờ Nguyễn Trung Trực và chiếc chiếu Tà Niên .

 

              ( Chiếu tà niên – from vi.wikipedia.org )


Vô số đình miếu nơi nào cũng có đình thờ Thần linh . Có nhiều tỉnh , nhiều làng , mỗi nơi có 1 hoặc 2 , 3 đình thờ Thần ( riêng Sài gòn – Gia định có đến 300 ngôi đình thờ thần ) . 

Đó là  nơi tôn thờ danh nhân lịch sử , là Thần Đạo Việt Nam . Thần Đạo Việt Nam không chỉ giới hạn trong nền văn minh nông nghiệp lúa nước , nói như thế là một sai lầm lớn không có gì bằng , những cuộc đấu tranh giành độc lập với người Trung quốc , nếu không có tư tưởng thần minh , nếu không có tinh thần tự ái dân tộc và nhất là tinh thần yêu Tổ quốc giống nòi Hồng lạc trên trước ,  thì làm sao có đủ ý chí chiến đấu và nếu không vì tiền đồ của dân tộc , không vì tổ tiên , không vì đức tin Việt đạo mà trong đó Việt Đạo là tinh thần quan trọng , là thái độ lớn . 

Không tin vào trời đất và thần linh hộ trì mà chiến đấu mất còn với kẻ thù thì làm sao tạo được những chiến công hiển hách , thần thánh đến thế !.
Tinh thần ấy phảng phất trong câu thơ đầy niềm tin ở lẽ trời của nhà thơ Vũ Anh Khanh :
‘’ Trời hộ người trai trẻ thành công ‘’

Vả lại thời đại Hùng Vương 18 đời đã tổ chức vững vàng như một triều đình có vua ,quan văn võ , Lạc hầu , Lạc Tướng , có binh quyền thủy quân , có bộ binh dũng tướng và các hòang tử luôn chinh chiến . Nhất là danh dự người Lạc Việt , danh dự một nước có văn hóa văn hiến không kém gì Tần – Hán , một nước có văn hóa Thần Đạo vĩ đại thờ Trời Đất chư thần như Hy Lạp cổ đại biết trọng Tổ quốc trong thần thọai .


Đền Đồng Cổ 

Vượt xa khỏi phạm trù ấy , ý chí Việt tộc đã được rèn luyện trường kỳ như lò luyện thép của hào trưởng Lê Lợi , một chiến lược gia ở Lam sơn , và một nhà văn hóa vĩ đại Nguyễn Trãi , hay binh cơ thao lược như các danh tướng Lí Bí , Mai Thúc Loan , Ngô Vương Quyền những tài thần dũng khí sách lược và nhất là phải có tinh thần :

‘’ Nam quốc sơn hà Nam đế cư ‘’

Của đền thần Trương Hống bên sông Như Nguỵêt , với tài thần thi của thần tướng Lý Thường Kiệt , nếu không thì mỗi cái văn hóa lúa nước chẳng thể nào làm được gì cả trong những trường hợp đặc biệt này .
Tất nhiên là phải có những bậc hiền tài phát xuất từ nhiều thành phần khác nhau trong xã hội nhưng phải tự học , tự trải nghiệm , phải có dũng khí , vượt qua chính mình . Phải là những sĩ phu có tâm – tài mới cùng chung gánh vác được việc nước , tô bồi , giữ gìn nền độc lập dân tộc trong thời đại mới .


Đền Đồng Cổ

Ngày xưa , mỗi lúc xuất binh đi đánh địch có tế cờ , có cáo với hòang thiên hậu thế . Có thần chiến thắng oai linh như Thần Đồng Cổ bảo hộ , có tiếng trống đồng Đông Sơn thúc quân thời Thục Phán đánh quân Tàu , có Thần Chiến Thắng là Thần Kim Qui xuất hiện cho móng rùa vàng để chế nỏ Thần đuổi giặc ( Ông Cao Lỗ là vị Thần chế ra nỏ  Thần Kim Qui đáng quân Tần ) .
 Vì Thục Phán  chiến thắng Triệu Đà nhiều phen nên khinh giặc , lại để mất nỏ thần , mất sự linh thiêng huyền bí đến nỗi bại vong vì đứa con gái ngu khờ , làm nội gián vô tình cho gián điệp của địch là nàng Mỵ Nương và tên Trọng thủy lừa đảo dối trá . Cuộc chiến tranh Nam Bắc thắng bại liền liền chứ nào phải do văn minh lúa nước mà chống nổi giặc mạnh ! 

  Đền thờ có giếng Ngọc Trọng Thủy – Hùynh Phúc Hưng )

Chiến đấu bảo vệ Tổ quốc là cái đạo giữ nước của bậc anh hùng hào kiệt , của Thần Đạo Đại Việt từ ngàn xưa chứ đâu vì mấy bụi lúa ngô hay tình làng nghĩa xóm mà đuổi giặc được .

Giặc vào nước ta cướp phá xóm làng , đào mồ cuốc mả , đốt nhà phá lăng  miếu  , giày xéo linh vị , quật ngã Cờ Việt , dẫm đạp lên danh dự tổ quốc giống nòi Hồng Lạc , hãm hiếp vợ con , giết người già , trẻ thơ , vơ vét của cải vì thế dân ta nổi máu căm hờn quyết chiến với giặc dành lại tự do , độc lập cho giống nòi , lấy lại danh dự cho Tổ quốc . Đó là huyết thống ngàn năm nổi lên chống giặc .

Vua quan nhà Trần bắt được tướng giặc đem về làm lễ tế hiến phù trước lăng miếu tổ tông . Tòan dân nhờ có Thần khí anh linh chiến thắng giặc thù . Nếu không có văn minh Thần Đạo thì khó lòng tổ chức kêu gọi kháng chiến được . Ngày nay người ta còn nói : Cuộc kháng chiến Thần thánh đó , không phải sao ?

Đình Ngọc Lãng . baophuyen.vn.com

Đó là văn hoá Việt , có Thần Đạo mới có đình miếu thờ quốc tổ Hùng Vương . Mới có đình miếu thờ Thành Hòang bổn xứ . Có đình miếu mới có sắc phong và hằng năm  mới có lễ hội cúng Thần . Như thế tại sao gọi nước Nam không có tín ngưỡng chính thống ?

                                          
Sắc phong thần Châu Đốc .

Có lễ hội mới có văn hóa làng xã . có đình mới có văn hoá đình . Có đời sống mới có sự qui tụ đông đúc sinh họat rộng rãi , có đình mới có lễ hội và nếp sống văn hóa dân tộc , có văn hóa dân tộc là Thần Đạo mới có sự tôn trọng tổ tiên đất nước .

Có tôn trọng tổ quốc mới biết sỉ nhục khi mất nước . mất nước thì mất cả danh dự của Tổ quốc giống nòi trước cái vạ diệt vong và thống trị . Như thế đủ thấy văn hóa cái đình , văn hóa Thần Đạo sâu xa kỳ bí như thế nào .

Trong nền văn minh Thần Đạo không chỉ có thờ Trời Đất , Thần Linh mà nền văn hóa đó tiềm ẩn một đạo học vô bờ bến . Đó là tinh thần viễn kiến nhìn xa thấy rộng , của các bậc hiền tài để giữ nước , như thời Vua Lê Chúa Trịnh , Trịnh Kiểm chuyên quyền , giết Nguyễn Uông là anh Nguyễn Hòan ( Em vợ của Trịnh Kiểm ) Nguyễn Hòan lo sợ đến lượt Trịnh kiểm hại mình , không biết  nương tựa vào đâu , bèn đến thăm hỏi cụ Trạng Trình , nhà tiên tri chỉ nói : Hòanh sơn nhất đái , vạn đại dung thân .
Nguyễn Hòan hiểu được và xin vào trấn thủ Thuận Hóa xa nơi hang hùm nọc rắn . và đã lập nên sự nghiệp lớn . Nở rộng đất phương nam đến Mũi Cà Mau ngày nay .

Còn Nguyễn Huệ ‘’ áo vải cờ đào ‘’ lúc ra đánh quân Thanh ở thành Thăng long , có thỉnh ý của bậc đại thánh hiền La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp , người bảo với Nguyễn Huệ là chuyến đi đó thành công lớn .


Phương Hòang Trung đô - thờ Vua Quang Trung Nguyễn Huệ - từ Internet .

Nhưng đến khi Nguyễn Huệ cho mời giúp việc chính sự thì La Sơn Phu Tử bèn từ chối nhiều lần .
Có hai lý do , thứ nhất cụ đã tiên đóan Thấy  được Nguyễn Huệ tuổi thọ không bền , thứ hai thấy nhà Tây sơn chưa thành mà anh em đã bất hòa , và có lẽ cụ thấy xa hơn nữa công nghiệp lớn của Vua Gia Long và các tướng nhà Nguyễn Gia Long sau này sẽ thống nhất nước n.

Đó cũng là do trong văn hóa Thần Đạo có một phạm trù tối cao là viễn kiến , là tiên tri , là học rộng nhìn xa biết rõ thời thế như các cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm , La Sơn Phu Tử vậy . Nền văn hóa Thần Đạo tiềm ẩn vô số công nghiệp phi thường của các bậc hiền tài danh tướng suốt dòng lịch sử trừơng tồn của dân tộc chứ không đơn điệu .Đền Hai Bà Trưng - simplevietnam.com


Lễ kỷ niệm ngày mất Trần Khát Chân - vanhoadoisong.vn

Đền vua Lê Đại Hành - chodulich.vnĐền thờ Trần Khánh Dư ở thôn Linh Giàng, xã Nhân Huệ, huyện Chí Linh ngày nay. Ông là con trai của Thượng tướng Trần Phó Duyệt.Đền thờ Nguyễn Bỉnh khiêm -
Ông sinh tại làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương (nay thuộc xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng).

Đền Nguyễn Bỉnh Khiêm xưa http://www.avala.vn/tt_chitiet.php?id=267


Bạch vân am thi tập - nomna.org


Địa điểm: Ngã tư đường Mai Thúc Loan - Lê Thánh Tông, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Năm 1895, khi thực dân Pháp tiến hành quy hoạch, điều chỉnh lại đường phố Huế, nhiều nơi trong Thành Nội đã phát hiện được hàng trăm hài cốt, tập trung nhiều nhất ở rãnh cống khu vực hồ Phu Văn (miếu Âm Hồn ngày nay) của những người chết trong biến cố “Thất thủ kinh đô” vào đêm ngày 22 rạng ngày 23 tháng 5 năm Ất Dậu (tức ngày 5.7.1885). Để tưởng nhớ những người đã chết vì vận nước, đồng bào đã quyên góp tiền của xây dựng miếu Âm Hồn và lấy ngày 23.5 là ngày huý kị “quảy cơm chung”. Lễ cúng âm hồn được tổ chức chu đáo theo nghi thức thờ cúng tín ngưỡng cổ truyền ở Huế, với những bài văn tế thống thiết, ai oán.                                                       
cây cao - vnthivandan.netTrầu - cau - vôi đỏ- lachongvien.vn
Cây đa - Cây da - nhienthuy


Bàn Thông Thiên - nguoilaodong

Chùa Lục Tổ ( Chùa Kim đài , nay ở xóm Xuân Đài , Lục Tổ , Bắc Ninh)

Tháp sư thầy Lý Khánh Vân 

 Đền thờ Tướng Cao Lỗ - www.giaoduc.edu.vn

Đền thờ Tướng Cao Lỗ - www.giaoduc.edu.vn.

Câu đối hoành phi chỗ thầy giáo dạy Tiên Dung Công chúa  Chữ Khoa Đẩu lyhocdongphuong.org.vn 


Xem hình về các Vua Nguyễn tại Huế và lễ tế  Đàn Nam Giao  http://www.flickr.com/photos/huexua/1395628531/in/photostream/


Đàn Nam Giao - tế trời đất 
No comments:

Post a Comment