Sunday, May 27, 2012

SYRIA - CHIẾN TRANH TÀN KHỐC !!!

SYRIA - CHIẾN TRANH TÀN KHỐC !!!


Cuộc chiến tại Syria ngày càng tàn khốc , biết bao nhiêu người dân VÔ TỘI đã ngã xuống cho cuộc chiến tranh đẫm máu này .
Chỉ riêng ngày hôm qua tại Houla , đã có 90 người chết , trong đó là 32 trẻ con vô tội dưới 10 tuổi  .
Cho nên Nato đang bảo đây là cuộc tàn sát đẫm máu . 
Vì thế Nato kêu gọi hướng gỉai quyết , cho nền hòa bình ở Syria 
Người chết ở Houla , Syria , 90 chết trong 1 ngày
trong đó là 32 trẻ em dưới 10 tuổi
Lính Liên Hiệp quốc giúp người dân
 tại nhà thờ Hồi giáo tại Houla
Thiếu Tướng Robert Mood  ở Damascus

No comments:

Post a Comment